VIGTIGT OM HELDAGSSKOLEN

Jeg fortsætter problematiseringen af idéen om at vores børn skal gå i heldagsskole. Her med et indlæg fra en vidunderlig vis og kærlig herre, børneforsker Erik Sigsgaard. Jeg har fået lov til at bringe hans vigtige og lærerige kronik Heldagsskolens pris. Den kommer her.

Heldagsskolens pris

En lærer, jeg har interviewet til mit projekt om børns ”NEJ”, skulle sammen med alle kommunens lærere deltage i et ”sommerakademi”:

Noget af det værste er at gå til noget, man ikke kan se meningen med. Men jeg kan skrive det i min evaluering, eller jeg kan gå. – Min krop tvang mig ud. Jeg gik ud og forlangte noget andet! Men mine elever skal blive!

Dette er det centrale i heldagsskoleplanen: Børnene kan ikke gå, hvis de ikke kan se meningen. De skal blive.

I fritteren kunne de lave noget andet med dem, de valgte, eller de kunne gå hjem, eller måske gik de slet ikke i fritter. I heldagsskolen skal de komme. Vil deres krop tvinge dem ud, må kroppen tvinges til at blive, med skældud eller andre magtmidler.

Kan-tid bliver til skal-tid. Det er den store forandring. Skal-tiden for dem, der iværksætter denne yderligere tvang, var 8-15.000 timer i deres barndom/ungdom. Fremtidens børn skal gå i skole og andre institutioner i 30-35.000 timer. Ingen voksne ved deres fulde fem kunne ønske sig en så genneminstitutionaliseret barndom – hvis de kunne leve den om. Men hvorfor skal børnene så gå dette igennem?

Det skal de for at lære mere. Men lærer man mere, når ens liv bliver mere institutionaliseret? Det er der ingen dokumentation for. I dag er institutionaliseringen 3-4 doblet på et par generationer, og mere end 20% forlader skolen uden et brugbart dansk. Det tal har mig bekendt aldrig været højere. I masser af år har danske børn begyndt skolen i 7-årsalderen, hollandske og engelske flere år før. Men er hollandske og engelske børn da flere år bedre end danske og norske? Næh, når børnene er 10 år, kan de det samme i alle fire lande. Det handler altså ikke om institutionaliseringens omfang. Hvad da?

Alle læsere af Kommunen ved, at regnorme ikke er giftige. Hvor har de lært det? Ikke i skolen, men af at være med i livet. I dag findes der børn, som ikke ved, at regnorme er ufarlige, for de er alt for lidt ude blandt regnormene. Med heldagsskolen vil der blive flere. Og ude n at have holdt en regnorm i hånden – måske smagt på den, det har en betydelig del af denne kroniks læsere prøvet – så er det meget sværere at forstå begrebet regnorm, når det pludselig står i en tekst, og det er forbundet med mindre sanselighed og fryd. Så vi kan sige, at har børn levet et liv med regnorme, så bliver de bedre læsere. Derfor, kære politikere: Tag vare på børnenes frie liv. Det er måske der, de lærer det meste.

Nå ja, og så er der børnehaven og de andre småbørnsinstitutioner. Jeg har de sidste år fulgt dagplejebørn ud at hente gulerødder i dagplejerens have. Og set dem lege løs. Nu skal også deres liv skolificeres. De skal bremses i deres leg og i stedet have ”leg-og-læring”. Læringen skal kolonialisere legen. Men intet sted lærer børn så meget, som når de leger løs, hjulpet og støttet af deres voksne, som også tør gå foran og vise nye veje.

Dette er skolereformens andet angreb på børnene, annekteringen af deres leg. ”Det er det, deres liv er for!” sagde en dreng, da faderen lidt kritisk syntes, at de bare legede hele tiden. Hvad nu, hvis drengen har ret, at det er det, deres liv er for. Hvad sker der så, når vi forgriber os på legen? Det er også i legen, at man lærer at være ven, at løse svære konflikter, at være medmenneske, det er ikke i klassens time, som jo ellers godt kan være nyttig.

For nogle år siden var jeg kaldt til London for at fortælle om fritidspædagogikken. De britiske forskere havde været i Danmark for at studere fritidspædagogikken. Er I klar over, hvilken juvel, I der har, spurgte briterne mig? Vores fritidssektor har ofte egne lokaler og særligt uddannede pædagoger. Børn oplever og lærer meget i det gode fritidshjem/SFO. Måske mere end i skolen – det har faktisk aldrig været undersøgt.

Men nu ser det ud, som om fritidsinstitutionerne skal udsættes for en langsom kvælning. For er der brug for en institutionsform, der kun bruges ganske få timer om dagen? Vil politikerne ofre penge på den? Det er usandsynligt, så heldagsskolen vil nok i løbet af nogle år gøre det af med fritidsinstitutionerne.

Og hvad med at gå til musik, til spejder, til sport? Vil det forblive uberørt af heldagsskolen? Og igen: Hvor lærer og oplever børnene mest, til spejder eller i skolen? Hvor har de stakkels tunge kroppe det bedst?

Og endelig: Livet i familien. Hvordan vil det blive påvirket af en yderligere tvangsinstitutionalisering? Allerede for mange år siden talte man om familiens funktionstømning. Kan børn vokse op og blive hele mennesker i stadig mere tomme familier?

Summa, summarum:

Det er ikke undersøgt eller blot diskuteret, hvilke skadevirkninger, heldagsskolen kan forårsage. Eller hvad et godt børneliv er. Uden dette er det uforsvarligt blot at give institutionaliseringsskruen et par omgange mere – i verdens i forvejen mest institutionaliserede land.

Marts 2013

Erik Sigsgaard

Kan gå – skal blive. Det er forskellen på lærer og elev. Og heri ligger den etiske fordring: at give afkald på magtanvendelse, når det er muligt

Dette indlæg var udgivet i:Uncategorized. tilføj som bogmærkepermalink.Der er lukket for kommentarer og trackbacks.
 • Få 10 TIPS til at få det bedste frem i dit barn og dig selv i hverdagen. Og nyhedsbreve med inspiration, fif og viden om familielivet.


 • "Tak for de fine nyhedsbreve. Jeg bliver klog og kan bruge dine råd med det samme i hverdagen. En stor hjælp!"

  "Tusind tak for en inspirerende blog, dejligt at blive inspireret af en der tager børnene alvorligt."

  "Din anerkendende og respektfulde tilgang til børn er meget inspirerende."

  "Jeg er ofte blevet ‘reddet’ af dine tips og ideer når det hele brændte på og jeg bare så mig selv som den mest utålmodige og trælse mor. Tak for at huske mig på det som virkelig BETYDER noget her i livet!!"

  "Din blog hjælper mig i den grad til at have det rette fokus ift mine to piger på 5 og 8 år. Ro, tålmodighed og tilstedeværelse. Og man får det tifold igen Tak for det."

 • Louise Klinge NielsenJeg skriver for at give dig, der er forælder, inspiration og redskaber til at få mere glæde og overskud i hverdagen. Så du lettere får øje på alt det fine, dit barn rummer.

  Mine ord tager for det meste udgangspunkt i hverdagen med Mikkel og vores børn, Rebekka på 11 og Hannah på 13. Men indimellem laver jeg flashback til tiden, da pigerne var små eller til min egen opvækst.
  Og nogle gange fortæller jeg om de mange hundrede børn, jeg har arbejdet med, og som jeg møder i mit ph.d.-projekt om lærer-elev-relationer.