4 magiske ord i hverdagen

“JEG ELSKER DIG. TAK.”

De 4 ord er det mest enkle og virkningsfulde trick, jeg kender, til at bringe mig selv og andre ud af en negativ tilstand. Og på en måde sætte hinanden fri.

Når jeg husker at bruge dem, sker der fx det, at :

 • Pigerne holder pludselig op med at skændes.

 • Mikkel kommer og kysser mig i stedet for at være travlt optaget af noget andet.

 • Smerten forsvinder, når jeg slår mig.

 • Jeg finder det, jeg leder efter.

 • Samtalen, jeg frygter for, går let og ubesværet.

 • Min irritation er pludselig forsvundet.

 • Jeg kommer i tanke om løsningen på et problem.

Det er sandt. Sådan noget sker, når jeg husker at bruge de 4 ord. Jeg tænker blot på det, der er træls – fx uro omkring mig, uoplagthed, smerte, skænderiet eller negative følelser som fx mindreværd og irritation – og så siger jeg de 4 ord indeni mig selv. Jeg elsker dig. Tak.

Du kan sige ordene, når som helst, du ønsker at skabe ro i dig selv eller harmoni i dine omgivelser. Hvad enten det er i forhold til børnene, der skændes, til en følelse af mindreværd, til irritationen, til noget der ikke virker osv., så kan du tage ansvar for din tilstand ved, indeni dig selv, at sige ordene Jeg elsker dig. Tak.

Hmm… For din sunde fornuft giver dette formentlig slet, slet ikke mening. Det er mystisk, ja. Men hvis det virker, hvorfor så ikke bruge det i hverdagen?

Baggrundshistorien

Manden, der har udbredt kendskabet til effekten af de 4 ord, er en psykiater fra Hawaii, Dr. Hew Len. Han blev i 1983 ansat som leder af en afdeling for alvorligt kriminelle og psykisk syge fanger på Hawaii State Hospital – det man kalder en forvaringsanstalt.

Der var så meget vold på stedet, at ingen ansatte kunne holde ud at være der særligt længe. Ingen indsatte kom nogensinde ud i frisk luft, fordi personalet ikke turde tage ansvar for det, og de fleste indsatte gik i lænker hele tiden.

Gradvist forandrede alting sig. De fleste indsatte blev så velfungerende, at de ikke længere bar lænker, de kom udenfor og de fik langt mindre medicin. Efter Dr. Len havde været ansat i knap fire år, var stedet komplet forandret. De fleste var blevet sluset ud i samfundet igen, og få var blev overflyttet til andre afdelinger på hospitalet. Det endte med at forvaringsanstalten lukkede, for der var ikke flere indsatte tilbage!

Dr. Len’s præstation fik stor bevågenhed fra den psykiatriske verden. Hvad havde den leder dog gjort? Det viste sig, at han slet ikke havde haft kontakt med nogen af de indsatte. Til gengæld havde han siddet tre timer hver dag på sit kontor med de indsattes journaler. Og sagt de 4 ord: Jeg elsker dig. Tak! Ordene er en del af en gammel hawaiiansk teknik med det for os mærkelige navn, Ho’oponopono. Det betyder at ‘bringe i perfekt orden‘.

Måske kan følgende få de 4 ords effekt til at give lidt mere mening for dig:

Emoto’s fotografier af vand

Vha. en særlig fotografisk teknik er det lykkes den japanske forsker Masaru Emoto at påvise, at frossent vand krystalliserer meget forskelligt ud fra den lyd, de ord og de følelser og tanker, der omgiver dem. Han har hældt vand i flasker, udsat dem for forskellige påvirkninger, eller blot klistret en label med bestemte ord på flasken, frosset vandet og så fotograferet krystallerne. Du kan se nogle af fotografierne i bogen De skjulte budskaber i vand.

Emoto konkluderer, at de krystaller, der er mest perfekte og kan opfattes som de smukkeste, har været i flasker med labels med ordene kærlighed og taknemmelighed. De 4 ord Jeg elsker dig. Tak udtrykker jo netop kærlighed og taknemmelighed, så når du siger dem – selvom det blot er inde i dig selv – skaber du en vibration, der kan overdøve al larmen fra lavfrekvente, negative følelses- og tankemønstre.

Kvantefysikken

Kvantefysikerne har lært os, at alt her i livet består af energi med forskellige vibrationer. Vibrationer der er forbundet med hinanden uanset afstanden, for på kvanteniveau findes der ingen veldefinerede grænser. Du er som en svingning, en hvirvel, en bølge i det større kvantefelt. Man kan altså se verden som en forlængelse af os selv, og os selv om en integreret del af hele verden. Det betyder, at når vi ændrer på noget i os selv, så ændrer vi også verden. Derfor kan man sige, at verden ikke bare er, som den er. Den er, som vi er.

Så når du tuner ind på en vibration af kærlighed og taknemmelighed ved fx at bruge de 4 ord, ja, så påvirker dette rent faktisk dine omgivelser. Du tager ansvar for at forholde dig konstruktivt og positivt til hvad end, der er svært omkring dig – og dermed igangsætter du en positiv forandring.

Dr. Hew Len ændrede sin opfattelse af de indsatte i Hawaii State Hospital totalt. Han gav slip på enhver negativ forestilling om dem. Man kan sige, at han satte dem fri fra fordømmelse og forudindtagethed, ved at sige Jeg elsker dig. Tak til deres barske historier i journalerne. Det gjorde det åbenbart muligt for dem at udfolde de positive sider af sig selv, der ikke tidligere var kommet til udtryk.

Når vi bruger ordene i vores hverdag, kan det langt mindre dramatisk, men ikke desto mindre meget betydningsfuldt påvirke familiens ve og vel.

Måske forklarer kvantefysikken og Emotos vandfotografier årsagen til ordenes effekt. Jeg skal ikke kunne sige det. Jeg kan blot fortælle, at de har en meget positiv effekt på mig selv og mine omgivelser, når jeg husker at bruge dem. Og hvem har egentlig sagt, at alting skal være så svært og kompliceret? 4 ord er da sådan set lige til at overskue!

 • Få 10 TIPS til at få det bedste frem i dit barn og dig selv i hverdagen. Og nyhedsbreve med inspiration, fif og viden om familielivet.


 • "Tak for de fine nyhedsbreve. Jeg bliver klog og kan bruge dine råd med det samme i hverdagen. En stor hjælp!"

  "Tusind tak for en inspirerende blog, dejligt at blive inspireret af en der tager børnene alvorligt."

  "Din anerkendende og respektfulde tilgang til børn er meget inspirerende."

  "Jeg er ofte blevet ‘reddet’ af dine tips og ideer når det hele brændte på og jeg bare så mig selv som den mest utålmodige og trælse mor. Tak for at huske mig på det som virkelig BETYDER noget her i livet!!"

  "Din blog hjælper mig i den grad til at have det rette fokus ift mine to piger på 5 og 8 år. Ro, tålmodighed og tilstedeværelse. Og man får det tifold igen Tak for det."

 • Louise Klinge NielsenJeg skriver for at give dig, der er forælder, inspiration og redskaber til at få mere glæde og overskud i hverdagen. Så du lettere får øje på alt det fine, dit barn rummer.

  Mine ord tager for det meste udgangspunkt i hverdagen med Mikkel og vores børn, Rebekka på 11 og Hannah på 13. Men indimellem laver jeg flashback til tiden, da pigerne var små eller til min egen opvækst.
  Og nogle gange fortæller jeg om de mange hundrede børn, jeg har arbejdet med, og som jeg møder i mit ph.d.-projekt om lærer-elev-relationer.