ELSK DIG SELV SOM DIN NÆSTE…

Fik for nyligt en AHA-oplevelse af, hvorfor kærligheden til os selv er så vigtig. Man siger jo, at vi ikke kan elske andre, før vi elsker os selv, men jeg har aldrig helt forstået hvorfor, det mon skulle være sådan.

Men i forrige uge talte jeg med en rar mand fra Canada. Han gjorde mig opmærksom på, at når vi mangler kærlighed indeni, så higer og søger vi udenfor os selv for at fylde det tomme bæger. (Kærlighed er jo lige så essentielt for vores overlevelse som kildevand.) Vi bliver hunde efter anerkendelse, ros m.m. og alt sammen handler det om at lave en bevægelse fra omverden tilbage til os selv, fordi vi mangler noget.

Holder vi derimod af os selv, er vores bæger fyldt op, og bevægelsen kan nu gå fra os ud mod omverden, som vi givende kan møde med kærlighed.

Det synes jeg, gav så god mening. – Men derfor kan det stadig være svært i den praktiske hverdag. Synes du, det giver mening?

Dette indlæg var udgivet i:Uncategorized. tilføj som bogmærkepermalink.Der er lukket for kommentarer og trackbacks.

31 kommentarer

 1. Skrevet d. 9. juni 2010 kl. 20:28 | Permalink

  Ja, det giver SÅ meget mening. Det er en helt anden måde at møde verden på generelt, når man kommer fra et sted, hvor man kan "fylde sig selv op" med kærlighed – og netop ikke skal ud og finde den for at fylde et hul. Rigtig meget terapeutisk arbejde handler om lige netop det. Omsorgen og kærligheden til sig selv, som for mange er som en by i Rusland…Jeg tænkte forøvrigt på dig i går, og det du skrev forleden om at rumme sit barns udsagn og ikke straks gå i bekymrings/problemløser-mode. Min datter udtrykte en tanke om sin kommende skolegang, og det lykkedes mig bare at høre hende, og ikke gå ind og "løse" noget – for da jeg lyttede rigtig efter, kunne jeg høre, at hun faktisk bare konstaterede det og ikke udtrykte bekymring eller ked-af-det-hed. Det kom udelukkende fra mig selv. Så tak for den inspiration :-) KH

 2. Skrevet d. 12. november 2010 kl. 04:35 | Permalink

  Hello visit that website regarding oil crisis Bye Bye

 3. Skrevet d. 12. november 2010 kl. 10:19 | Permalink

  I like your blog. Really helpful and very motivational. Thanks a lot. This will help me a lot.

 4. Skrevet d. 12. november 2010 kl. 11:18 | Permalink

  How can I use flash media encoder to stream video over the internet?

 5. Skrevet d. 12. november 2010 kl. 15:30 | Permalink

  That is some inspirational stuff. Never knew that opinions could be this varied. Thank you for all the enthusiasm to offer such helpful information here.

 6. Skrevet d. 12. november 2010 kl. 15:42 | Permalink

  Great! Thanks for post

 7. Skrevet d. 12. november 2010 kl. 23:50 | Permalink

  Ohh very much thanks admin

 8. Skrevet d. 13. november 2010 kl. 03:54 | Permalink

  I like Your neat site! Check this helpful information about Egypt property and Property in egypt Bye bye!

 9. Skrevet d. 13. november 2010 kl. 16:44 | Permalink
 10. Skrevet d. 13. november 2010 kl. 19:03 | Permalink

  How are You? I simply adore eating vegetables especially patatos , Bye bye!

 11. Skrevet d. 13. november 2010 kl. 20:42 | Permalink

  Hi! Have You ever played knightonline or knight online or knight online , Bye bye!

 12. Skrevet d. 13. november 2010 kl. 22:58 | Permalink

  Hi! Have You ever played knight online or server tanitimlari or server tanitimlari , Bye bye!

 13. Skrevet d. 14. november 2010 kl. 15:34 | Permalink

  This is such a terrific resource that you will be delivering and you provide it away for free of charge. I really enjoy finding internet websites which comprehend the worth of supplying a top quality resource for totally free.

 14. Skrevet d. 14. november 2010 kl. 16:16 | Permalink

  Hi, i must say fantastic blog you have, i stumbled across it in AOL. Does you get much traffic? Check my site turk ko.

 15. Skrevet d. 15. november 2010 kl. 02:28 | Permalink

  this page has too many comments, buy ultram online, [url="http://tramadolonline.groupsite.com"]buy ultram online[/url], http://tramadolonline.groupsite.com buy ultram online, %]]],

 16. Skrevet d. 15. november 2010 kl. 14:02 | Permalink

  Ohh very much thanks admin

 17. Skrevet d. 15. november 2010 kl. 16:02 | Permalink

  Furniture  is the mass noun for the movable objects intended to support various human activities such as seating and sleeping in beds, to hold objects at a convenient height for work using horizontal surfaces above the ground, or to store things. Storage furniture such as a nightstand  often makes use of doors, drawers, shelves and locks to contain, organize or secure smaller objects such as clothes, tools, books, and household goods.

 18. Skrevet d. 15. november 2010 kl. 23:34 | Permalink
 19. Skrevet d. 16. november 2010 kl. 20:05 | Permalink

  Hello just thought I want to write you something.. check thispage Potenzmittel rezeptfrei and Potenzmittel rezeptfrei and rezeptfreie Potenzmittel! Thanks!

 20. Skrevet d. 16. november 2010 kl. 21:26 | Permalink

  Nice site mate! I simply wanted to write you one thing.. check that website natürliches Potenzmittel and natürliche Potenzmittel and natürliche Potenzmittel! Thanks!

 21. Skrevet d. 17. november 2010 kl. 03:19 | Permalink

  What android phones is google maps with navigation available?

 22. Skrevet d. 18. november 2010 kl. 05:24 | Permalink

  This is such a wonderful reference that you are delivering and you give it away for totally free. I enjoy seeing internet sites that realize the benefit of giving a excellent resource for free of charge.

 23. Skrevet d. 19. november 2010 kl. 16:18 | Permalink

  What is the rate of the petrol in Delhi?

 24. Skrevet d. 19. november 2010 kl. 19:25 | Permalink

  Hi, please check this pages if You are interested in different craft works in home or maybe home based jobs assembling products or online home assembly jobs. Bye

 25. Skrevet d. 21. november 2010 kl. 12:27 | Permalink

  thanks good post

 26. Skrevet d. 21. november 2010 kl. 14:53 | Permalink

  Fascinating thoughts, I read something similar RSS and click here and click here

 27. Skrevet d. 21. november 2010 kl. 22:51 | Permalink

  I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog :) ……

 28. Skrevet d. 22. november 2010 kl. 12:00 | Permalink

  Hi, have You ever heard of penny stocks or stock penny ?

 29. Skrevet d. 22. november 2010 kl. 13:44 | Permalink

  Just thought i would comment and say neat design, did you see this one? It looks great, please check porno izle.

 30. Skrevet d. 23. november 2010 kl. 03:23 | Permalink

  very good \o/

 31. Skrevet d. 23. november 2010 kl. 09:36 | Permalink

  This website is awesome. I constantly come across something new & different right here. Thank you for that data.

 • Få 10 TIPS til at få det bedste frem i dit barn og dig selv i hverdagen. Og nyhedsbreve med inspiration, fif og viden om familielivet.


 • "Tak for de fine nyhedsbreve. Jeg bliver klog og kan bruge dine råd med det samme i hverdagen. En stor hjælp!"

  "Tusind tak for en inspirerende blog, dejligt at blive inspireret af en der tager børnene alvorligt."

  "Din anerkendende og respektfulde tilgang til børn er meget inspirerende."

  "Jeg er ofte blevet ‘reddet’ af dine tips og ideer når det hele brændte på og jeg bare så mig selv som den mest utålmodige og trælse mor. Tak for at huske mig på det som virkelig BETYDER noget her i livet!!"

  "Din blog hjælper mig i den grad til at have det rette fokus ift mine to piger på 5 og 8 år. Ro, tålmodighed og tilstedeværelse. Og man får det tifold igen Tak for det."

 • Louise Klinge NielsenJeg skriver for at give dig, der er forælder, inspiration og redskaber til at få mere glæde og overskud i hverdagen. Så du lettere får øje på alt det fine, dit barn rummer.

  Mine ord tager for det meste udgangspunkt i hverdagen med Mikkel og vores børn, Rebekka på 11 og Hannah på 13. Men indimellem laver jeg flashback til tiden, da pigerne var små eller til min egen opvækst.
  Og nogle gange fortæller jeg om de mange hundrede børn, jeg har arbejdet med, og som jeg møder i mit ph.d.-projekt om lærer-elev-relationer.