EGENRÅDIG ELLER SELVSTÆNDIG?

Tænk et øjeblik på Emil fra Lønneberg. Hans idérigdom, ukuelighed, og handlekraft er eminent – men er også ved at drive omgivelserne til vanvid. Astrid Lindgren lod Emil blive sognerådsformand som voksen. På den måde viste hun os, hvordan de egenskaber, der som barn gjorde Emil ret uudholdelig i de voksnes øjne senere hen viste sig at være en gave.

Det kan vi huske på, hvis vi indimellem synes at vores børn har nogle træk, der bare er for trælse. Jeg påstår ikke, at enhver egenskab hos dit barn, der virker negativ, skyldes noget genialt.

Men det er en god øvelse indimellem at se bag det umiddelbart negative og prøve at fornemme, hvilken positiv egenskab og unik styrke, der måske i virkeligheden gemmer sig inde bagved. Den positive egenskab forvrænges af en eller anden grund. Det kan være pga. de fysiske og mentale begrænsninger, man nu engang har som barn. Eller bare mangel på overskud. Men det kan også skyldes begrænsninger, som familien, institutionen eller skolen skaber.

Jeg har leget med idéen, og måske er eksempelvis:

 • Stædighed et udtryk for vedholdenhed
 • Utålmodighed et udtryk for handlekraft og effektivitet
 • Pylrethed et udtryk for medfølelse og omsorg
 • Distræthed et udtryk for kreativitet
 • Sygelig trang til orden et udtryk for organisationssans
 • Dominerende adfærd udtryk for viljestyrke og lederevne
 • Udspekulerethed for snarrådighed
 • Egenrådighed et udtryk for selvstændighed eller nytænkning

Leg videre tanken i forhold til dit eget barn. Det var en telefonsamtale med Hannah og en kommentar fra min gode ven (som jeg laver det her sammen med) der fik mig til at tænke på, at det er smart, hvis vi begynder at opfatte vores børns adfærd som udtryk for noget måske dybere. Men mere om det i morgen.

ℼ佄呃偙⁅呈䱍倠䉕䥌⁃ⴢ⼯㍗⽃䐯䑔䠠䵔⁌⸴‰牔湡楳楴湯污⼯久㸢㰊呈䱍ਾ䠼䅅㹄ऊ䴼呅⁁呈偔䔭啑噉∽佃呎久ⵔ奔䕐•佃呎久㵔琢硥⽴瑨汭※档牡敳㵴瑵ⵦ∸ਾ㰉䥔䱔㹅⼼䥔䱔㹅ऊ䴼呅⁁䅎䕍∽䕇䕎䅒佔≒䌠乏䕔呎∽灏湥晏楦散漮杲㌠㈮†䰨湩硵∩ਾ㰉呓䱙⁅奔䕐∽整瑸振獳㸢ऊℼⴭऊ䀉慰敧笠洠牡楧㩮㈠浣素ऊ倉笠洠牡楧⵮潢瑴浯›⸰ㄲ浣※潣潬㩲⌠〰〰〰※牯桰湡㩳㈠※慰敧戭敲歡戭晥牯㩥愠瑵੽उ⹐敷瑳牥⁻潦瑮昭浡汩㩹∠敃瑮牵⁹捓潨汯潢歯䰠Ⱒ猠牥晩※潦瑮眭楥桧㩴渠牯慭੽उ⹐橣⁻潦瑮猭穩㩥ㄠ瀰⁴੽ⴉ㸭ऊ⼼呓䱙㹅㰊䠯䅅㹄㰊佂奄䐠剉∽呌≒ਾ值䌠䅌卓∽敷瑳牥≮吾ꛃ歮攠⁴룃敪汢歩瀠ꗃ䔠業牦⁡썌溸敮敢杲‮慈獮椊썤犩杩潤Ɑ甠畫汥杩敨Ɽ漠⁧慨摮敬牫晡⁴慶⁲浥湩湥⁴胢ₓ杯瘠摥愠ੴ牤癩⁥浯楧敶獬牥敮琠汩瘠湡楶⹤䄠瑳楲⁤楌摮牧湥氠摯䔠業汢癩੥潳湧牥ꗃ獤潦浲湡⁤潳潶獫湥‮潆⁲業⁧瑡猠⁥楶瑳⁥畨獯搠牥敭Ɽ栊潶摲湡搠⁥来湥歳扡牥‬敤⁲潳慢湲朠潪摲⁥浅汩爠瑥甠摵潨摬汥杩椠搠੥潶獫敮⁳룃湪⁥敳敮敲栠湥瘠獩整猠杩愠⁴썶犦⁥湥朠癡⹥⼼㹐㰊⁐䱃十㵓眢獥整湲㸢敄⁴慫楶栠獵敫瀠ꗃ‬癨獩瘠⁩湩楤敭汬浥攠⁲敶⁤瑡戊楬敶搠敲敶⁴楴慶癮摩愠⁦썢犸敮敮漠歭楲杮漠⹳䨠来瀠ꗃ瑳ꗃ⁲歩敫‬瑡攊桮敶⁲牴ꛃ獬琠湩⁧歳汹敤⁳潮敧⁴敧楮污⁴潨⁳慢湲瑥‮敍牰룃⁶瑡猠੥慢⁧敤⁴浵摩敤扬牡⁴敮慧楴敶甠瑤祲杯映牯敮Ɑ栠楶歬湥瀠獯瑩癩攊敧獮慫⁢杯甠楮瑳特敫‬敤⁲썭玥敫椠瘠物敫楬桧摥湥朠浥敭⁲楳⁧慢੧敤⁴潦癲썲溦敧敤甠瑤祲⹫䘠牯牶ꛃ楮杮湥欠湡戠ꗃ敤猠祫摬獥戠牡敮獴攠湧੥祦楳歳⁥杯洠湥慴敬戠来썲溦湳湩敧Ⱳ洠湥漠獧ꗃ搠⁥敢牧ꛃ獮楮杮牥ਬ慦業楬湥‬湩瑳瑩瑵潩敮杯猠潫敬歳扡牥‮썍玥敫攠⁲步敳灭汥楶㩳ਠ⼼㹐㰊䱕ਾ㰉䥌㰾⁐䱃十㵓眢獥整湲㸢瑓ꛃ楤桧摥攠⁴摵牴歹映牯瘠摥潨摬湥敨㱤倯ਾ㰉䥌㰾⁐䱃十㵓眢獥整湲㸢瑕ꗃ浬摯杩敨⁤潦⁲慨摮敬牫晡⁴杯攠晦步楴楶整㱴倯ਾ㰉䥌㰾⁐䱃十㵓眢獥整湲㸢祐牬瑥敨⁤潦⁲敭晤룃敬獬⁥杯漠獭牯㱧倯ਾ㰉䥌㰾⁐䱃十㵓眢獥整湲㸢杅湥썲撥杩敨⁤潦⁲敳癬瑳ꛃ摮杩敨⁤汥敬ੲ渉瑹ꛃ歮楮杮⼼㹐ऊ䰼㹉值䌠䅌卓∽敷瑳牥≮䐾獩牴ꛃ桴摥映牯欠敲瑡癩瑩瑥⼼㹐ऊ䰼㹉值䌠䅌卓∽敷瑳牥≮匾杹汥杩琠慲杮琠汩漠摲湥映牯漠杲湡獩瑡潩獮慳獮⼼㹐ऊ䰼㹉值䌠䅌卓∽敷瑳牥≮䐾浯湩牥湥敤愠晤ꛃ摲映牯瘠汩敪瑳特敫漠੧氉摥牥癥敮⼼㹐ऊ䰼㹉值䌠䅌卓∽敷瑳牥≮唾獤数畫敬敲桴摥映牯猠慮牲ꗃ楤桧摥⼼㹐㰊唯㹌㰊䈯䑏㹙㰊䠯䵔㹌
Dette indlæg var udgivet i:Ikke kategoriseret. tilføj som bogmærkepermalink.Der er lukket for kommentarer og trackbacks.

2 kommentarer

 1. Skrevet d. 18. januar 2011 kl. 14:24 | Permalink

  Superfedt! Det er lige vand på min mølle! Jeg tror nemlig at der altid er to sider af samme sag, så at få sat “kedelige” karaktertræk op på den måde er en rigtigt god måde at vise på at der ikke er noget der hedder “dårligt”… Glæder mig til at høre mere om dette emne!

 2. Louises far
  Skrevet d. 18. januar 2011 kl. 17:54 | Permalink

  Hvor er det godt at kunne vende nogle umiddelbare negative karaktertræk til noget positivt. Tak for det Louise.

 • Få 10 TIPS til at få det bedste frem i dit barn og dig selv i hverdagen. Og nyhedsbreve med inspiration, fif og viden om familielivet.


 • "Tak for de fine nyhedsbreve. Jeg bliver klog og kan bruge dine råd med det samme i hverdagen. En stor hjælp!"

  "Tusind tak for en inspirerende blog, dejligt at blive inspireret af en der tager børnene alvorligt."

  "Din anerkendende og respektfulde tilgang til børn er meget inspirerende."

  "Jeg er ofte blevet ‘reddet’ af dine tips og ideer når det hele brændte på og jeg bare så mig selv som den mest utålmodige og trælse mor. Tak for at huske mig på det som virkelig BETYDER noget her i livet!!"

  "Din blog hjælper mig i den grad til at have det rette fokus ift mine to piger på 5 og 8 år. Ro, tålmodighed og tilstedeværelse. Og man får det tifold igen Tak for det."

 • Louise Klinge NielsenJeg skriver for at give dig, der er forælder, inspiration og redskaber til at få mere glæde og overskud i hverdagen. Så du lettere får øje på alt det fine, dit barn rummer.

  Mine ord tager for det meste udgangspunkt i hverdagen med Mikkel og vores børn, Rebekka på 11 og Hannah på 13. Men indimellem laver jeg flashback til tiden, da pigerne var små eller til min egen opvækst.
  Og nogle gange fortæller jeg om de mange hundrede børn, jeg har arbejdet med, og som jeg møder i mit ph.d.-projekt om lærer-elev-relationer.